پمپ های پیچی

مزایا ومعایب پمپ های پیچی:

    مزایا : 
*    محدودۀ وسیع دبی وفشار 
*    قابلیت کاربرد برای محدودۀ وسیع مایعات با ویسکو زیته های متفاوت 
*    سرعت دورانی بالا وبدون محدودیت در انتخاب وسیله محرک 
*    سرعت های داخلی پایین 
*    خود مکش (بدون احتیاج به هوا گیری) با مکش خوب 
*    تلرانس با دقت بالا برای هوا ودیگر گازها 
*    حداقل ایجاد کف در سیال 
*    حداقل ارتعاشات مکانیکی وضربات موجی 
*    طراحی فشرده مونتاژ وتعمیرات آسان 
*    تلرانس های بالاتر نسبت به سایر پمپ های دورانی

 

   معایب :
*    قیمت تمام شده بالاتر دقت هاو تلرانس ها 
*    حساسیت نسبت به تغییرات ویسکو زیته 
*    افزایش طول اجزای پمپ برای فشارهای بالا

تئوری کارکرد:

در پمپ های پیچی بین دنده های روی روتور و محیط بسته محفظه ، شبکه های داخلی ای را به وجود آورده اند که این فضای آببندی شده هنگام حرکت روتور از ورودی به خروجی پمپ حرکت می کنند .این فضاهای آببندی شده مانند مارپیچ بوده وسبب ایجاد فشار مثبت در پمپ های مارپیچی می شوند . فضاهای متوالی آببندی شده به شکل حفره ا ی پراز سیال و احاطه شده توسط پوسته، پیوسته از ورودی به طرف خروجی پمپ حرکت می کند این حفره های مایع رااز ورودی پمپ به طرف خروجی پمپ انتقال می یابد وبه این صورت جریانی یکنواخت به وجود می آید .


ظرفیت:

از آنجایی که پمپ پیچی از نوع جا به جایی مثبت است در هر دور چرخش روتور مقدار معینی مایع را پمپاژ می کند . این مقدار پمپاژ توسط کمیت d مشخص می شود کمیت d به طور تئوری مقدار جا به جایی بر هر دور دوران روتور است که ففقط به اندازه ها ی فیزیکی روتور بستگی دارد .معمولا d بر حسب اینچ مکعب بر هر دور اندا زه گیری می شود این مقدار پمپاژ همچنین به طور تئوری با کمیت ظرفیت q مشخص میگردد که در سیستم انگلیسی با واحد گالن بر دقیقه سنجیده می شود .  این ظرفیت تابعی از سرعت و و مقدار جابجایی به صورت زیر است :

Qt =D.N/231

/ 1 نظر / 7 بازدید
محمد

زندگی گل سرخئ است که گلبرگهایش خیالی وخارهایش واقعی است ******* سلام در صورت امکان سایت ما را لینک کنید . خیلی ممنون ******* آگهی رایگان http://www.9rang.com